TYDELIG   ÆRLIG   LØSNINGSORIENTERT

Kontakt

Kontakt

Advokat Frank Johansen:
+47 905 90 505

Advokat Berit T. Knudsen:
+47 920 57 492

Sentralbord:
+47 38 38 97 50

Besøksadresse:
Gåseholmen brygge
(Barbros gate 14) Farsund
(Inngang i glasstrappehus til venstre for Coop. Heis.)

Postadresse:
Postboks 300, 4554 Farsund

Telefaks:
+47 38 38 97 59

Epost:
post@farsundadvokatene.no

Besøksadresse:
Gåseholmen brygge (Barbros gate 14) Farsund (Inngang i glasstrappehus til venstre for Coop. Heis.)


Postadresse:
 Postboks 300, 4554 Farsund


Telefon: 
   +47 38 38 97 50
(sentralbordet stengt kl. 1145 - 1215)
Telefaks:  +47 38 38 97 59
E-post:     post@farsundadvokatene.no


Mobiltelefoner:

Advokat Frank Johansen:      +47 905 90 505
Advokat Berit T. Knudsen:     +47 920 57 492