TYDELIG   ÆRLIG   LØSNINGSORIENTERT

Fagområder

Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner og næringsdrivende innenfor en rekke juridiske fagområder:

Strafferett; både som forsvarer og bistandsadvokat.

Sivilrett; Arbeidsrett, Arv- og skifterett, Barn- og familierett, Barnevern, Fast eiendoms rettsforhold, Forbrukerrett, Erstatningrett, Konkursrett, Kontraktsrett, Plan- og bygningsrett, Selskapsrett, Trygderett.

Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring både for alminnelige domstoler, jordskifterett og Fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker.