TYDELIG   ÆRLIG   LØSNINGSORIENTERT

Eiendomsmegling

Å selge eller kjøpe bolig er en av de viktigste avgjørelser man tar i livet. Det er derfor viktig å gjennomføre dette effektivt i henhold til det regel-verket som regulerer eiendomsmegling. For enkeltpersoner er det mange fallgruver og det kan derfor være en billig forsikring å søke profesjonelt råd. FarsundAdvokatene kan tilby bistand i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom.

Dersom selger ønsker å forestå salget selv kan vi bistå med rådgivning og/eller gjennomføring av det formelle tilknyttet en overdragelse.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, og for et konkurransedyktig tilbud, dersom du går med tanker om å selge din eiendom.

FarsundAdvokatene har fast pris på oppgjørsoppdrag på kr. 10 000,- inkl. mva på vanlige eiendomsoverdragelser. I tillegg kommer et mindre forsikringsbeløp på 0.05% av kjøpesum + mva (eks. kjøpesum kr. 2 mill. gir en forsikringskostnad på
kr. 1 250), samt utgifter til en grunnbokutskrift på kr. 200.

Vi tilstreber å kunne ordne nødvendige dokumenter klare til signering i løpet at en til to dager ved behov.

Oppgjørsoppdrag omfatter bla. følgende:

  • Utarbeidelse kjøpekontrakt og skjøte, eventuelt egenerklæring eller konsesjonssøknad
  • Tinglysning av skjøte og panteobligasjoner
  • Innfrielse av gjeld og sletting av panteobligasjoner
  • Gjennomføring av oppgjør