TYDELIG   ÆRLIG   LØSNINGSORIENTERT

Advokat Berit T. Knudsen

Telefon: +47 38 38 97 50
Mobiltelefon: +47 920 57 492
E-post: knudsen@farsundadvokatene.no

Fødselsår: 1977
Juridisk embetseksamen: 2003 Universitetet i Oslo
Advokatbevilling: 2010

Alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på strafferett, arverett, familierett  (barnefordeling og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd) og barnevern.

Advokat Knudsen har vært tilknyttet FarsundAdvokatene siden 2008. Hun var tidligere ansatt som skattejurist i Skatteetaten.

Knudsen er oppnevnt som fast forsvarer for Lister tingrett og Agder lagmannsrett.